Kursustyper

Der findes forskellige typer af korte kurser. Typerne omfatter både forskellige målgrupper og indholdet i det enkelte kursus. Du kan orientere dig om de forskellige kursustyper her.

Kursustyper


På emnekurser kommer voksne i alle aldre, da det er emnet, der trækker - og bestemmer aldersfordelingen. Kurserne er spredt ud over hele året, men størsteparten finder sted i sommerhalvåret.


Giv dig selv en gave ved at dyrke dine interesser, få nye input og nye udfordringer, få hjernen sat i omdrejninger eller koble af fra arbejdslivets stress og jag.


Du vil møde engagerede og fagligt dygtige lærere, som - sammen med gæstelærere og dine medkursister - vil udfordre og inspirere dig. Mange steder benytter man også lejligheden til at vise dig egnens seværdigheder. Et højskolekursus kan altså være en glimrende måde at lære Danmark at kende på.

Søg aktuelle emnekurser

Familiekurser er specielt tilrettelagt for voksne og børn. Her kommer traditionelle kernefamilier, enlige med eller uden børn, bedsteforældre med deres børnebørn - eller alle tre generationer. Stort set alle familiekurser ligger i skolernes ferier.

I kan vælge et kursus med fælles aktiviteter for hele familien - fx friluftsliv, teater eller kunst. Andre kurser tilbyder studiekredse for de voksne, mens børnene leger, spiller musik eller dyrker sport, som passer til deres alderstrin.

Ekskursioner til egnens seværdigheder er et fast element. Og på den måde kan et højskolekursus være en glimrende måde at lære Danmark at kende på - både for børn og voksne.

Mange skoler har desuden specielle tilbud til teenagere som er meget populære. De kan bruge et familiekursus som introduktion til højskolelivet og en inspiration til senere at tage alene af sted.

Søg aktuelle familiekurser

Seniorkurser er for ældre mennesker, som foretrækker at være sammen med andre i samme aldersgruppe, dvs. 50+, efterlønsmodtagere og folkepensionister. En stor del af kurserne varer 14 dage, men der er også en del ugekurser.

Nogle tager af sted på seniorkursus med deres partner eller ven/veninde, men endnu flere kommer solo. Du er nemlig aldrig alene på en højskole, og tit knyttes venskaber for resten af livet - på bare en uge eller to.

På et kursus dyrker du dine interesser i fællesskab med andre, du får nye input og udfordringer, du får hjernen op i omdrejninger eller kobler af fra dagligdagen.

Ekskursioner til egnens seværdigheder og særkender er et fast indslag, så et højskolekursus er en glimrende måde at (gen)opdage Danmark på.

Søg aktuelle seniorkurser

På et rejsekursus møder du engagerede og fagligt dygtige lærere, som også har stor erfaring med at være rejseledere. Efter et kort forberedende højskoleophold drager du på rejse med andre voksne i alle aldre.

Nogle kurser vil bringe dig til fjerne destinationer og have karakter af rundrejser, mens andre går i dybden med et sted i vores nærområde, fx Skandinavien eller Nordtyskland. Typiske emner for et rejsekursus er: Arkitektur, storslået natur, opera, vandring, friluftsliv eller historie.

Søgeresultatet angiver bl.a. navn på rejsemål og hvor mange dage du er henholdsvis på højskolen og på rejsemålet.

Søg aktuelle rejsekurser


Et "mellemlangt kursus" er et mini-højskoleophold, som varer mellem 4 og 7 uger.


De mellemlange kurser er for dig, som kan have svært ved at afsætte 5 måneder til et højskoleophold. Ofte er en del af deltagerne på disse kurser ikke helt unge. Et mellemlangt kursus afholdes tit parallelt med højskolens lange kursus.

Søg mellemlange kurser

Intensive læringsforløb er tre ugers sommerhøjskole med studieforberedende fag, vejledning og fællesskab.
Her kan du prøve, hvad det vil sige at gå på højskole. Du får du både faglige udfordringer, nye venner og en masse gode oplevelser.

Intensive læringsforløb er målrettet unge, som endnu ikke har taget en ungdomsuddannelse. Det betyder, at du kun skal betale i alt 1500 kroner for kurset, hvis du opfylder betingelserne for at deltage.

Læs mere om Intensive Læringsforløb